Pop-up store 25.05 godz. 10-18 ul Łagiewnicka 274

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje dane osobowe zbierane lub generowane (przetwarzane) w czasie korzystania przez Państwa zarówno ze strony internetowej tabaskoshop.pl (dalej „Sklep” lub „tabaskoshop.pl”), jak i z mobilnych aplikacji tabaskoshop.pl (nasze „Aplikacje”). Polityka opisuje rodzaje danych osobowych zbieranych w czasie korzystania z naszych Stron i Aplikacji, jak i sposób użycia, udostępniania i ochrony Państwa danych osobowych. Tłumaczy ona również posiadane przez Państwa możliwości wyboru dotyczące Państwa danych osobowych oraz wskazuje sposób kontaktu z nami.

 

KTO odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY się to odbywa?

 

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Prosimy Państwa o podanie pewnych danych osobowych, w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług. Dzieje się to na przykład w czasie dokonywania zakupu, zamawiania powiadomień, tworzenia konta, udziału w naszych wydarzeniach lub konkursach, bądź korzystania z naszych Stron lub Aplikacji. Państwa dane osobowe obejmują:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
 • login i informacje o koncie, w tym nazwę użytkownika, hasło i indywidualny ID użytkownika;
 • informacje osobiste, w tym informację o płci i dacie urodzenia;
 • informacje o płatności lub dane karty kredytowej;
 • obrazy, zdjęcia i filmy;
 • dane o cechach fizycznych, takich jak: waga, wzrost, wymiary ciała (np. szacunkowa długość kroku oraz rozmiar buta/stopy czy rozmiar biustonosza);
 • dane o aktywności fizycznej, podane przez Państwa lub wygenerowane za pomocą naszych Stron lub Aplikacji (czas, długość trwania, dystans, lokalizacja);
 • preferencje osobiste, w tym dotyczące marketingu i plików cookie.

Dodatkowe dane osobowe wykorzystywane są do uruchamiania poszczególnych funkcji na naszych Stronach i Aplikacjach lub w usługach. Na przykład, prosimy Państwa o dostęp do Państwa kontaktów w celu umożliwienia interakcji ze znajomymi, dostęp do Państwa lub dostęp do portalu społecznościowego w celu zamieszczenia na nim treści z Aplikacji. Te dane osobowe obejmują:

 • zdjęcia, kontakty i informacje z kalendarza;
 • informacje dotyczące portalów społecznościowych, w tym dane dostępowe oraz wszelkie informacje z publicznych postów o Sklepie bądź Państwa komunikacji z nami.

Podczas korzystania z naszych Stron lub Aplikacji dane zbierane są automatycznie, a następnie przekazywane do Sklepu poprzez obsługujące je platformy technologiczne. Na przykład - Państwa wyszukiwarka internetowa lub urządzenie mobilne mogą przesyłać tabaskoshop.pl określone dane w czasie korzystania ze Stron lub z Aplikacji Sklepu przy użyciu tych narzędzi. Więcej informacji na temat tych działań przedstawiono poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookie oraz znaczników pikselowych. Dane te obejmują:

 • ID urządzenia, status połączenia, dostęp do sieci, informacje o pamięci oraz o stanie baterii;
 • pliki cookie, adresy IP, nagłówki odsyłające, dane pozwalające na identyfikację wyszukiwarki internetowej i jej wersji oraz sygnały nawigacyjne i znaczniki.

 

Narzędzia stosowane do zarządzania zebranymi informacjami

 

Podczas korzystania z naszych Aplikacji informujemy Państwa o tym, że gromadzimy i wykorzystujemy dane, poprzez standardowe zgody w sklepach z aplikacjami, mobilnych systemach operacyjnych oraz w Aplikacjach. Prosimy również Państwa o wyrażenie zgody w wypadku, gdy jest to konieczne.
W wielu przypadkach Państwa wyszukiwarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego zapewnia dodatkowe narzędzia pozwalające Państwu na kontrolę czasu gromadzenia i przesyłania konkretnych kategorii informacji. Urządzenie mobilne lub wyszukiwarka internetowa mogą na przykład zapewniać narzędzia do zarządzania użyciem plików cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z tymi narzędziami dostępnymi w urządzeniach mobilnych i do korzystania z nich.

 

DLACZEGO używamy (przetwarzamy) Państwa danych osobowych i JAK to robimy?

 

Państwa dane osobowe używane są w następujący sposób:
wykonanie umowy na linii Tabasko s.c. - użytkownik (tymi umowami są najczęściej umowa sprzedaży i/lub regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Dane osobowe są wykorzystywane do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Tabasko s.c., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”). Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda - do czasu wycofania zgody
Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

W celu udostępnienia funkcji na naszych Stronach i w Aplikacjach oraz do świadczenia wybranych przez Państwa usług

W czasie korzystania z naszych Stron i Aplikacji dane będą używane w celu dostarczenia wybranego przez Państwa produktu lub usługi. Na przykład, jeśli dokonają Państwo zakupu na tabaskoshop.pl lub wezmą Państwo udział w wydarzeniu lub promocji, wykorzystamy informacje, których nam Państwo udzielili, w celu skontaktowania się w sprawie zakupu, wydarzenia lub promocji.

Jeżeli korzystają Państwo z naszych Aplikacji do zapisywania danych o swojej aktywności, dane te zostaną przez nas zebrane i zapisane, aby umożliwić Państwu wgląd do nich w późniejszym czasie. Dane o aktywności mogą obejmować zarówno informacje wprowadzone przez Państwa, jak i dane zgromadzone przez urządzenie w czasie aktywności, takie jak dane o lokalizacji i aktywności. Tego rodzaju dane o aktywności mogą być używane na potrzeby obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności, np.: takich jak konkursy i promocje, które to informacje zostaną następnie udostępnione Państwu w Aplikacji.
W wielu przypadkach, w celu skorzystania z niektórych funkcji naszych Stron, Aplikacji i usług, będą Państwo proszeni o podanie dodatkowych danych lub wyrażenie dodatkowej zgody na wykorzystanie określonych informacji w konkretny sposób. Na przykład, w celu udostępnienia treści w portalu społecznościowym mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych dostępowych.

 

W celu przesyłania informacji o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, jak i w innych celach promocyjnych
Po utworzeniu konta użytkownika Sklepu, możemy wykorzystywać zarówno informacje przekazane przez Państwa, jak i informacje z innych źródeł związanych z tabaskoshop.pl, np. pochodzące ze Stron lub z Aplikacji, dotyczące odwiedzin lub zakupów w sklepach, udziału w wydarzeniach i konkursach (również poprzez inne podmioty stowarzyszone z tabaskoshop.pl) w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości na temat produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

 

W celu prowadzenia, poprawy i utrzymania naszej działalności, naszych produktów i usług
Dane dostarczone przez Państwa mogą być wykorzystywane na potrzeby naszej działalności. Na przykład dane uzyskane w związku z dokonanym zakupem mogą być wykorzystane na potrzeby księgowości, kontroli oraz innych działań wewnętrznych. Kolejnym przykładem mogą być informacje na temat sposobu korzystania z naszych produktów i usług, które posłużą nam do zwiększenia poziomu satysfakcji użytkowników i pomogą nam zarówno w zdiagnozowaniu problemów technicznych i serwisowych, jak i w zarządzaniu naszymi Stronami i Aplikacjami.

 

W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa tabaskoshop.pl lub podmiotów trzecich
Dane na temat sposobu korzystania z naszych Stron i Aplikacji mogą zostać użyte w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, korzystania niezgodnego z prawem, jak i naruszeń naszych Warunków korzystania oraz na potrzeby zapewnienia zgodności z postanowieniami sądu, żądaniem władz lub obowiązującymi przepisami prawa.

 

Inne cele
Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe na inne sposoby - poinformujemy Państwa o tym odpowiednio w chwili zbierania takich danych oraz poprosimy o Państwa zgodę, jeżeli będzie to konieczne.

 

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych

 

Udostępnianie przez tabaskoshop.pl
Sklep udostępnia Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom zewnętrznym, przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sklepu, na przykład w celu obsługi kart kredytowych i płatności, wysyłek i dostaw, zarządzania i obsługi naszych danych, wysyłki wiadomości e-mail, badań i analiz, zarządzania markami i promocjami produktów i zarządzania określonymi usługami i funkcjami;
  - DPD Polska Sp. z o.o.
 • innym podmiotom zewnętrznym w zakresie koniecznym do: zapewnienia zgodności z żądaniem władz, nakazem sądowym lub obowiązującymi przepisami prawa; zapobieżenia niezgodnemu z prawem użyciu naszych Stron i Aplikacji bądź naruszaniu Warunków korzystania z naszych Stron i Aplikacji i naszych polityk; ochrony przed roszczeniami osób trzecich; oraz pomocy w zapobieganiu przypadkom oszustw (np. fałszerstw) lub ich wyjaśnianiu;

Ponadto, możemy przekazywać Państwa dane osobowe w przypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów (w tym w przypadku restrukturyzacji, wydzielenia, rozwiązania lub likwidacji).

 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW

 

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach/Aplikacjach Mobilnych realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

 

Google Analytics
W naszych serwisach i Aplikacjach Mobilnych używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

 

Analityka w celach reklamowych i w celu dostosowania treści

 

1. Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym Serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

 • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
 • tworzenie grup odbiorców reklam,
 • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
 • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

 

2. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

 

OCHRONA Państwa danych osobowych i ZARZĄDZANIE nimi

 

 • Szyfrowanie i bezpieczeństwo: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych stosujemy wiele technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w tym narzędzia do szyfrowania i uwierzytelniania. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych sieciach, a dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba osób posiadających specjalne uprawnienia dostępowe do tych systemów.
 • Przechowywanie Państwa danych: Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne dla spełnienia celów, w których dane te zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo stanowi inaczej.
 • Państwa prawa w zakresie danych osobowych: Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych oraz do ich modyfikowania lub usuwania w każdym czasie, w szczególności w przypadku gdy dane przechowywane przez nas okażą się błędne lub niezgodne z prawem.

 

Pliki COOKIE i znaczniki pikselowe

 

Sklep otrzymuje i zapisuje informacje, które mogą obejmować dane osobowe uzyskane z wyszukiwarki internetowej w czasie, gdy korzystają Państwo z naszych Stron. Stosujemy różne metody, np. pliki cookie i znaczniki pikselowe, do zbierania informacji, takich jak: adres IP; unikatowy identyfikator cookie, informacje o plikach cookie oraz informacje na temat tego, czy w urządzeniu zainstalowano oprogramowanie umożliwiające korzystanie z określonych funkcji; unikatowy identyfikator urządzenia oraz rodzaj urządzenia; domena, rodzaj wyszukiwarki i język; system operacyjny i ustawienia systemowe; państwo i strefa czasowa; strony odwiedzane w przeszłości; informacje o sposobie korzystania z naszych Stron, takie jak kliknięcia, dokonywane zakupy i wskazane preferencje; oraz czas dostępu oraz kierujące adresy URL.
Osoby trzecie mogą również gromadzić informacje za pośrednictwem Stron, stosując pliki cookie, wtyczki zewnętrzne i widgety. Takie osoby trzecie uzyskują dane bezpośrednio z Państwa wyszukiwarki internetowej, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ich własnymi politykami prywatności.
Pliki cookie oraz znaczniki pikselowe są przez nas stosowane w celu monitorowania sposobu korzystania ze Stron przez naszych klientów oraz poznania ich preferencji. Dzięki temu możemy poprawić jakość usług świadczonych dla naszych klientów oraz zwiększyć ich komfort korzystania z Internetu. Oprócz tego pliki cookie i znaczniki pikselowe pozwalają nam na uzyskanie ogólnych danych na temat ruchu na stronie i działania strony w celu określenia trendów i uzyskania danych statystycznych na potrzeby usprawnienia naszych Stron. Na naszych Stronach używane są głównie trzy kategorie plików cookie:

 • Funkcjonalne: Te pliki cookie są konieczne dla zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony, dlatego są zawsze włączone. Dzięki tym plikom cookie są Państwo zapamiętywani w czasie jednej wizyty na naszej Stronach lub, jeśli Państwo tak wybiorą, z sesji na sesję. Umożliwiają one obsługę koszyka i procesu składania zamówienia, jak również pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 • Dotyczące wydajności: Te pliki cookie pozwalają nam na poprawę funkcjonalności naszych Stron, poprzez śledzenie ich wykorzystania. W niektórych przypadkach te pliki cookie umożliwiają szybszą obsługę Państwa żądania i pozwalają na zapamiętanie wybranych preferencji dotyczących strony. Odrzucenie tych plików cookie może prowadzić do złego dopasowania rekomendacji i wolniejszego działania strony.
 • Społecznościowe i reklamowe: Społecznościowe pliki cookie umożliwiają łączenie się z portalami społecznościowymi oraz udostępnianie w mediach społecznościowych treści pochodzących z naszych Stron. Reklamowe pliki cookie (pochodzące od podmiotów zewnętrznych) służą do zbierania informacji w celu lepszego dopasowania reklam do Państwa zainteresowań, zarówno na naszych Stronach, jak i poza nimi. W niektórych przypadkach z tymi plikami cookie wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Niezaakceptowanie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie reklam, które nie będą dopasowane do Państwa potrzeb oraz może uniemożliwić połączenie się z portalami Facebook, Twitter lub innymi sieciami społecznościowymi oraz/lub też uniemożliwić Państwu udostępnianie treści w portalach społecznościowych.

Ponadto, mogą Państwo wybrać opcję wyświetlenia przez komputer powiadomień za każdym razem, gdy przesyłany jest plik cookie, lub całkiem wyłączyć wszystkie pliki cookie. Jest to możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki i każdego urządzenia, z których Państwo korzystają. Przeglądarki różnią się między sobą, dlatego należy zapoznać się z menu Pomoc Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że nasze Strony i Aplikacje działają efektywniej, a niektóre z naszych usług nie będą działać poprawnie.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

 

ZMIANY naszej Polityki prywatności

 

Obowiązujące przepisy prawa oraz nasze praktyki ulegają zmianom w miarę upływu czasu. Jeżeli zdecydujemy się zaktualizować naszą Politykę, informację o zmianach udostępnimy na naszych Stronach i w Aplikacjach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą Polityką i regularnego sprawdzania wprowadzanych zmian. Ostatnia modyfikacja niniejszej Polityki nastąpiła w maju 2018 roku.